Monthly Archives: May 2017

– Nhiều ng hay thật, e bán óc chó bằng với giá thị trường thì nói sao mat dz? – Còn e bán giá rẻ hơn thì nhiều khách hỏi… Read more »