Monthly Archives: May 2017

Hiểu chăng em

Hiểu chăng em. Bao niềm thương anh gởi về em đó Gió mây ngàn nhung nhớ lắm đậm sâu Người đã xa trong tay nên hụt hẫng Nên ngậm ngùi… Read more »

Thích

Thích, yêu, và thương là ba điều khác nhau. Khi ta thích một người, ta có thể quan tâm đến những người khác và có thể dễ dàng quên. Khi… Read more »