Monthly Archives: May 2017

MUA SÁCH YÊU THƯƠNG

MUA SÁCH YÊU THƯƠNG! “Hãy hỏi tôi đi: “Trên cõi đời này âm thanh nào tuyệt vời nhất?”, tôi sẽ cho bạn biết tiếng nước tiểu phun mạnh thành tia… Read more »

CÁT

CÁT Tp Vũng Tàu có Núi Lớn, Núi Nhỏ, không to cao lắm mà rất đẹp và gần gũi. Tôi đã có nhiều lần theo xe chạy men chân núi,… Read more »

U20 NGÀY MAI

U20 NGÀY MAI U20 Việt Nam muốn có kết quả tốt nhất với U20 Pháp? 1. Phòng thủ khu vực 2. Dùng số đông từng nhòm pressing thông minh. 3…. Read more »