Monthly Archives: May 2017

Tin buồn

Tin buồn doduc Hôm nay một người bạn thân từ thời bom đạn, Vũ Nhật đã ra đi vì bênh tim. Tin mới nhận được vào buổi chiều tối ngày… Read more »

Hiểu chăng em

Hiểu chăng em. Bao niềm thương anh gởi về em đó Gió mây ngàn nhung nhớ lắm đậm sâu Người đã xa trong tay nên hụt hẫng Nên ngậm ngùi… Read more »

Thích

Thích, yêu, và thương là ba điều khác nhau. Khi ta thích một người, ta có thể quan tâm đến những người khác và có thể dễ dàng quên. Khi… Read more »

MUA SÁCH YÊU THƯƠNG

MUA SÁCH YÊU THƯƠNG! “Hãy hỏi tôi đi: “Trên cõi đời này âm thanh nào tuyệt vời nhất?”, tôi sẽ cho bạn biết tiếng nước tiểu phun mạnh thành tia… Read more »