Monthly Archives: September 2017

———————————- NẾU ĐƯỢC LỰA CHỌN, MẸ MUỐN LÀM “BỐ” CỦA CON. Làm Mẹ thật hạnh phúc vì có con. Nhưng nếu được lựa chọn, Mẹ muốn được làm “Bố” của… Read more »

Vua cha y lệnh

Vua cha y lệnh! Cha đã đặt đất nước trên lưng con Lệnh cha đã ban quyền Cha đã gửi trao cho người hiền đức từ tâm Từ nay y… Read more »

Thả thính

Thả thính! Em nhân viên vào văn phòng “để em dọn văn phòng, chụp cho anh cái hình đẹp đẹp. Anh viết bài thả thính cho đối tác sịn, ưu… Read more »