Monthly Archives: September 2017

Vua cha y lệnh

Vua cha y lệnh! Cha đã đặt đất nước trên lưng con Lệnh cha đã ban quyền Cha đã gửi trao cho người hiền đức từ tâm Từ nay y… Read more »

Thả thính

Thả thính! Em nhân viên vào văn phòng “để em dọn văn phòng, chụp cho anh cái hình đẹp đẹp. Anh viết bài thả thính cho đối tác sịn, ưu… Read more »

Cỏ vertiver

Cỏ vertiver, cây mạnh như thánh Gióng, lá che ngang mặt chữ điền nhưng có thể làm thức ăn cho gia súc rất tốt, bộ rễ cực mạnh và dài… Read more »