Monthly Archives: September 2017

anh ta làm thơ

anh ta làm thơ không đăng được, G xin đăng:-) Trời xanh biếc như giấu gì rất kín Hoa trên giàn nhấp nháy tím như trêu Ong lơ ngơ bay,… Read more »

hôm ấy

hôm ấy, trên sàn gỗ đẫm nước mưa của quán càfe VVG, chị ta đã trượt chân ngã một cú trời giáng. một cú y như phim quay chậm, phim… Read more »

Nè, mấy chuyện m up trên fb mình toàn là truyện MÌNH VIẾT – đây TÁC GIẢ đây nhé. Đây ko up lên thì lấy đâu ra mà đọc sao… Read more »