Monthly Archives: September 2018

Gà nướng tiêu xanh sapa

Nghe ae Sapa tất tần tần review nhà hàng Hải Lâm. Nên hôm nay e qua thử. Đúng như những lời đồ đại. Gà nướng tiêu xanh ăn đã dã… Read more »