Cải cách giáo dục ở Nhật bắt đầu bằng việc cải tổ lại bộ giáo dục

      Comments Off on Cải cách giáo dục ở Nhật bắt đầu bằng việc cải tổ lại bộ giáo dục

Cải cách giáo dục ở Nhật bắt đầu bằng việc cải tổ lại bộ giáo dục, đặt ra luật giới hạn quyền lực của bộ này và sắp xếp lại các tổ chức trực thuộc (Luật tổ chức và hoạt động của bộ giáo dục). Bộ giáo dục trở thành cơ quan tư vấn và trợ giúp thay vì là cơ quan hành chính quyền lực và can thiệp vào giáo dục.
Tiếp đó là thiết lập các Ủy ban giáo dục ở các địa phương (Luật cơ cấu tổ chức và hoạt động của ủy ban giáo dục-hành chính giáo dục địa phương).
Muốn thanh lọc đội ngũ giáo viên thì điều kiện tiên quyết là phải có hệ thống hành chính giáo dục phân quyền và dân chủ. Khi đó hiệu trưởng tuy có quyền quyết định nhân sự nhưng chính họ cũng sẽ phải chịu cơ chế lựa chọn, sàng lọc cực kì nghiêm khắc và dân chủ. Người bất tài vô đức sẽ không thể ngồi vào ghế đó hoặc nếu có ngồi vào sẽ nhanh chóng bị loại bỏ nhanh chóng khi bị phát hiện.
Ở Nhật Ủy ban giáo dục với cơ cấu thành viên đa dạng có quyền lực ngang nhau sẽ là nơi giám sát và soi các hiệu trưởng.
Nếu VN không đảm bảo được tiền đề trên mà thanh lọc giáo viên bằng cách cho nghỉ việc, giảm biên chế, bỏ công chức, viên chức, thực hiện hình thức hợp đồng thì sẽ càng làm cho tình hình giáo dục thêm hỗn loạn và giáo dục biến thành nơi mua bán ngang nhiên. Cái tốt sẽ bị chụp mũ và giết chết tức tưởi còn cái xấu nảy nở hoành hành trong bộ quần áo đủ màu.
Vài ý kiến của tôi góp với anh Khanh Trung Nguyen về chuyện cải cách hành chính giáo dục và tái cơ cấu đội ngũ giáo viên.
P.s. Nghĩ thương anh Khánh Trung quá không phải là người thuộc diện cơ cấu như tôi nên trong bài chỉ có hình sách của tôi mà thôi. hehe. Đời là thế đấy anh. Nhất hậu duệ, nhì tiền tệ, ba quan hệ bốn mới là trí tuệ nhé.