Ahihi

Ahihi, hai ngày im ỉm và trở lại với chap dài gấp đôi bình thường. Chị Dịu bầu được hai tháng, tối nào anh cũng đi làm về sớm, ở… Read more »

MÙI TIỀN

MÙI TIỀN. Khách mình đa dạng. Có những vị nhảy trên Lếch xù xuống, giày da bóng lộn như giày anh đa cấp hay chém danh ngôn Xổm Cặc Cụ… Read more »

This is hilarious

This is hilarious… I’ll predict again that the Rump presidency won’t last a year. The whole thing is falling apart so amazingly fast. Not that he’s doing anything anyway, apart… Read more »