MÙI TIỀN

MÙI TIỀN. Khách mình đa dạng. Có những vị nhảy trên Lếch xù xuống, giày da bóng lộn như giày anh đa cấp hay chém danh ngôn Xổm Cặc Cụ… Read more »

This is hilarious

This is hilarious… I’ll predict again that the Rump presidency won’t last a year. The whole thing is falling apart so amazingly fast. Not that he’s doing anything anyway, apart… Read more »

Ngôi nhà tình yêu

Ngôi nhà tình yêu, Hôm thứ bẩy phải đi làm, nhiều bệnh nhân, lắm việc lặt vặt chạy đi chạy lại suốt ngày nên cũng hơi mệt. Chiều tối mình… Read more »