Phải cổng voi Đài về dày mã Formosa thôi

Phải cổng voi Đài về dày mã Formosa thôi
“””Ông gợi ý về một giải pháp hợp tác quốc tế. “Tôi nghĩ là có khả năng để tiếp cận và hợp tác với Đài Loan một cách có ý nghĩa. Vì Formosa là công ty Đài Loan nên chính quyền Đài Loan có thể điều tra để đưa ra nhiều thông tin hơn, cho nên Đài Loan có lẽ là một lựa chọn tốt hơn để đi đến một giải pháp vững chắc cho những nạn nhân đang chịu đựng thảm họa.”””
••••
Hoặc đành nhờ Quốc hội Mỹ vậy

2 thoughts on “Phải cổng voi Đài về dày mã Formosa thôi

    1. Trong Nguyen

      Không tin Tàu dù là Tàu Mao hay Tàu Tôn. Năm 1946 Tàu Tôn đã lợi dụng thời cơ giải giới quân Nhật đã chiếm mộtphần của Trường Sa của ta đó

Comments are closed.