TRÙMp là tay buôn mà

      Comments Off on TRÙMp là tay buôn mà

TRÙMp là tay buôn mà , đang trả giá món Bắc Triều với Bắc Kinh , nên ngó lơ Biển Đông, chờ Đài Việt lên tiếng và Phil quay đầu
“””Báo này cũng dẫn tin từ một số giới chức Ngũ Giác Đài và Quốc hội cho biết chính quyền Trump tới nay vẫn khước từ đề nghị của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ về các hoạt động ‘tự do hàng hải’ ở Biển Đông dù trước đây cả Tổng thống Trump lẫn các phụ tá của ông cam kết sẽ xác quyết lợi ích của Mỹ trước một Trung Quốc ‘bành trướng.’””