XIN TẠ TỘI VỚI NGƯỜI

      2 Comments on XIN TẠ TỘI VỚI NGƯỜI

XIN TẠ TỘI VỚI NGƯỜI
(Tản mạn )
1) Đinh Quý Đệ và các bạn hữu ở tp HCM đâu ! đến ngay TTTM Crescent Mall Q7 dọn ngay cái “bộ sưu tập Truyện Kiều” của đứa cha căng chú kiết nào đang “triễn Lãm” với thiên hạ, bỏ vào sọt rác cho xe chở rác người ta đem ra bãi rác giùm nhé ! Lôi cả cái đứa gọi là học giả đó cho lên xe rác luôn.
2) Thưa cụ Nguyễn Du ! Nỗi niềm của cụ để lại :
Bất tri tam bách dư niên hậu
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như
Thời bây giờ hậu thế chúng nó không khóc, không thương cụ mà mượn tên tuổi cụ, mượn Truyện Kiều ra để khoe thanh danh với thiên hạ nhiều vô kể. Bố láo nhất là bọn họ dám sửa cả TRUYỆN KIỀU-Đứa con tinh thần mà Người rứt ruột đẻ đau để lại cho đời sau đến các tổng thống Hoa Kì cũng phải ngưỡng mộ,đọc thuộc.
Thiên hạ bây giờ nhiều kẻ háo danh tâm địa khôn lường :
Trong tay đã sẵn đồng tiền
Dẫu lòng đổi trắng thay đen khó gì
( Kiều 690 )
Hu hu ! Xin tạ tội với Người !

2 thoughts on “XIN TẠ TỘI VỚI NGƯỜI

  1. Bùi Quang Xuân

    Thầy Hùng ơi. Ai bảo thầy lúc nào cũng “mê văn chương, trọng đạo đức” để rồi “mấy kẻ bại não”, thiếu đạo đức nó làm thầy đau lòng. Nghĩ lại cũng tại ta dạy không đến nơi đến chốn !!!

    1. Hương Trà My

      Chỉ tại ưa thành tích + ưa mới, ưa khác người… = KHờ ( k dám nói dốt) và nhờ có ng KHỜ mới có những văn bản kiểu ni làm Hung Nguyen Manh đau lòng.

Comments are closed.