Comments Off on “

” …. Công việc giáo huấn thanh niên thật là hệ trọng, đối với gia đình cũng như Quốc gia, xã hội. Nhận thấy quý vị phải hy sinh rất nhiều để cho con em theo học, nên chúng tôi không thể coi thường công việc giáo huấn như một thị trường văn tự. Các em tới học không những để sau đỗ đạt, nhưng chính còn để trở thành người có tài đức, có chí khí và khỏe mạnh….. ”
Ảnh : thư ngỏ từ Vũ Khánh Tường, hiệu trưởng trường trung-tiểu-học Đắc Lộ Gia Định, gửi cho phụ huynh học sinh.