Monthly Archives: September 2017

Thả thính

Thả thính! Em nhân viên vào văn phòng “để em dọn văn phòng, chụp cho anh cái hình đẹp đẹp. Anh viết bài thả thính cho đối tác sịn, ưu… Read more »

Cỏ vertiver

Cỏ vertiver, cây mạnh như thánh Gióng, lá che ngang mặt chữ điền nhưng có thể làm thức ăn cho gia súc rất tốt, bộ rễ cực mạnh và dài… Read more »

anh ta làm thơ

anh ta làm thơ không đăng được, G xin đăng:-) Trời xanh biếc như giấu gì rất kín Hoa trên giàn nhấp nháy tím như trêu Ong lơ ngơ bay,… Read more »

hôm ấy

hôm ấy, trên sàn gỗ đẫm nước mưa của quán càfe VVG, chị ta đã trượt chân ngã một cú trời giáng. một cú y như phim quay chậm, phim… Read more »