AI BẢO SỰ NGU DỐT LÀ CÓ GIỚI HẠN

AI BẢO SỰ NGU DỐT LÀ CÓ GIỚI HẠN???
Thương Trung Dân tự dưng mắc hoạ, “ông muốn mọi ồn ào mau chóng lắng xuống vì bản thân ông thấy rất nhục nhã với sự cố này: “Ai biểu mình ngu đút đầu vô cái chỗ không phù hợp với mình thì mình chịu, tôi không trách ai. Chỉ tự trách mình, có bao nhiêu tiền đâu mà phải mang tiếng mang tai như vầy”.