Ai cũng hóng son Linh Hương

      10 Comments on Ai cũng hóng son Linh Hương

Ai cũng hóng son Linh Hương – cũng hóng bảng mầu … thấy mọi người dục loạn lên rồi .
các nàng nhanh tổng hợp danh sách đại lí, tổng đại lí gửi về tuyến trên để mình cập nhật chậm nhất là ngày 15 nhé.sau 18h ngày 15 mình ko nhận nua nhé ( và mình chỉ nhận danh sách tại người lấy hàng từ mình thôi)
nhóm của bạn nào ko nộp ko có quyền lợi tự chịu nha nha.
Đại lí – mỗi người mình tặng 1 cây trong ngày ra mắt – tổng thì bộ 5 mầu. Tặng thế cho mọi người dùng chơi cho thích .
Chú ý: danh sách đại lí : phải đầy đủ các mục trên file nếu thiếu mình ko châm trước nha. Các bạn viết đúng chính tả hộ mình