Bác Ấy nói đúng phết

      7 Comments on Bác Ấy nói đúng phết

Bác Ấy nói đúng phết, đấy em đã đặt niềm tin đúng người
Hanoi sẽ là Paris
Saigon sẽ và đang là Venice( vơ ni ) chứ không phải là Singapore.
Sau đếch phải đi đâu cả mà cả thế giới đến Việt Nam sẽ có đủ các thành phố lớn trên thế giới
———————————————
Dù ai nói ngả nói nghiêng
Em vẫn đặt niềm tin ở các bác Đ Ấ Y !
T h a n k y o u s o m u c h