Bản chất của việc cho thuê lại lao động là gì?

      Comments Off on Bản chất của việc cho thuê lại lao động là gì?

 Việc cho thuê lại lao động về bản chất là quan hệ giữ 03 bên cùng với sự tham gia của ba bên: Bên cho thuê lại lao động ( doanh nghiệp cho thuê lại lao động) và người lao động được cho thuê lại và bên thuê lại lao động ( doanh nghiệp cho thuê lại lao động). Hãy cùng công ty chuyên cung ứng nguồn nhân lực cao cấp Faro Việt Nam tham khảo ngay bài viết sau đây để có một cái nhìn mới về dịch vụ cho thuê lại lao động nhé.

Việc cho thuê lại lao động sẽ gồm ba mối quan hệ

Thứ nhất: Quan hệ giữa doanh nghiệp cho thuê lại lao  dộng và người lao động được cho thuê lại.

         Đây là mối quan hệ lao động được thiết lập trên cơ sở của hợp đồng lao động. Doanh nghiệp cho thuê lại lao động đã tuyển dụng và kí kết hợp đồng lao động với người lao động. Vì thế, trong mối quan hệ này doanh nghiệp cho thuê lại lao động chính là người sử dụng lao động được cho thuê lại là người lao động. Người lao động tuy không làm việc tại doanh nghiệp cho thuê lại lao động những vẫn có trách nhiệm trả lương và đảm bảo những quyền lợi của người lao động theo quy định của pháp luật.

Thứ hai quan hệ giữa doanh nghiệp cho thuê lại lao động và doanh nghiệp thuê lại lao động

         Mối quan hệ giữa hai doanh nghiệp này là quan hệ mang tính chất dịch vụ được hình thành trên cơ sở hợp đồng cho thuê lại lao động. Theo đó, doanh nghiệp cho thuê lại lao động cần có trách nhiệm cung cấp cho doanh nghiệp thuê lại lao động, lực lượng lao động mà doanh nghiệp này cần theo điều kiện, tiêu chuẩn mà doanhh nghiệp đó đặt ra. Đồng thời doanh nghiệp thuê lại lao động cần có trách nhiệm trả cho doanh nghiệp cho thuê lại lao động một khoản tiền. Một khi hết thời hạn cho thuê lại lao động theo hợp đồng thì doanh nghiệp cho thuê lại lao động sẽ hoàn trả lại số lượng lao động đã thuê cho doanh nghiệp cho bên cung cấp dịch vụ cho thuê lại lao động.

Thứ ba quan hệ giữa người lao động được cho thuê lại và doanh nghiệp thuê lại lao động.

         Ở mối quan hệ này thì doanh nghiệp cho thuê lại lao động tuy không phải là người sử dụng lao động nhưng lại có quyền điều hành và giám sát cũng như quản lý đối với người lao động được cho thuê lại trong quá trình người lao động nàu thực hiện các nghĩa vụ lao động hay có hành vi, vi phạm kỷ luật trong lao động thì doanh nghiệp thuê lại lao động sẽ không tiến hàng xử lý mà trả lại cho bên doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho thuê lại lao động. ( Nếu như họ không muốn sử dụng nữa).

Cho thuê lại lao động là một mảnh đất màu mỡ cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi giới việc làm. Họ tuyển dụng lao động phổ thông theo nhu cầu của doanh nghiệp sản xuất và ký kết hợp đồng với số lao động này. Sau đó sẽ cung ứng chi các doanh nghiệp sản xuất theo như hợp đồng cung ứng nguồn nhân lực. Các doanh nghiệp sản xuất sẽ có trách nhiệm bố trí việc làm cho người lao động nhưng không quản lý lao động.Doanh nghiệp sản xuất trả tiền công cho người lao động và phí dịch vụ cho doanh nghiệp cung ứng lao động.
Xem thêm bài viết hay: 
http://www.farorecruitment.com.vn/dich-vu-cung-cap-nhan-su-tam-thoi-cua-faro-viet-nam-t_1/432?lang=vi