Bạn thích nhìn 1 ng phụ nữ để lông nách hay là giữ nách sạch sẽ

      Comments Off on Bạn thích nhìn 1 ng phụ nữ để lông nách hay là giữ nách sạch sẽ

Bạn thích nhìn 1 ng phụ nữ để lông nách hay là giữ nách sạch sẽ????
Thoa tin rằng 90% các chị em đều thích nách trắng,sạch và không có lông lá.Nhưng khổ nhất là mỗi lần ngổi dùng nhíp nhổ rất mỏi và mất thời gian mà còn nhổ quanh năm suốt tháng. Vân bật mí chị em cách để vừa sạch sẽ vừa đỡ mệt hơn đó là sd combo triệt lông gồm wax và mỡ trăn.Chỉ mất chưa tới 3p wax rồi thoa mỡ bạn sẽ có 1 da nách sáng mịn và triệt lông dần dần.Không còn phải tốn công nhổ chỉ sau vài tháng sd.