BI TRÁNG CA 68

      2 Comments on BI TRÁNG CA 68

BI TRÁNG CA 68
Lê Văn Duy
Nhớ khi Đinh Phong làm phim Ký ức Mậu Thân, có hỏi ông Trần Bạch Đằng nên phỏng vấn ai, ông nói nên gặp Lê Văn Duy. Nghiệm ra đó là ghi nhận xác đáng. Bởi lẽ trong các văn nghệ sĩ Miền Nam, tôi hiện diện đầy đủ nhất ngay trung tâm phố thị Sài Gòn thời ấy.
Vậy nên tôi dành trọn thời gian này để chỉ có viết truyện phim, theo yêu cầu của Hội Điện Ảnh Tphcm.
Mùa mưa 2017.
TB: Nhiều nhà sản xuất, đầu tư phim, kể cả giới biên kịch, nhà phê bình phim trẻ cứ nghĩ rằng làm phim chiến tranh không ăn khách. Theo tôi suy nghĩ ấy hoàn toàn sai lầm. Hãy nhìn vào nền điện ảnh Hollywood. Tôi viết về Sài Gòn cách nay nửa thế kỷ, thời tôi còn rất trẻ. Có nghĩa các nhân vật của tôi ở Sài Gòn cũng rất trẻ. Vì sao phim không ăn khách, không hấp dẫn nhỉ?