CĂN HỘ SÁNG CHOANG & ẤM ÁP CỦA NHÀ VĂN DILI

CĂN HỘ SÁNG CHOANG & ẤM ÁP CỦA NHÀ VĂN DILI
Mỗi lần có bạn từ nước ngoài về- mà chúng tôi đã gặp trong mỗi chuyến đi-nhà văn xinh đẹp DiLi thường mời cả họi dến nhà nàng ăn uống tuwng bừng! Lần này là để đón nàng Vân Nguyên Dinh vừa từ Pháp vef thăm quê.Tôi giờ đã lười chứ…ngày xưa cũng thích tụ tập ban bè như nàng-các bạn ui!
Và mấy chị em cô cháu đã có một tối đầy tiếng cười-Ví dụ Vân tự nhận mình là”mụ Bếu”-pttn xưng Bà già- DiLi bảo nàng tiếp khách quá sơ sài còn Vũ Phuong Liên kêu hồi này nàng…xuống sắc quớ!…