CDCN 140: Xin Ơn Bảo Vệ của Đạo Binh các Thiên Thần

      Comments Off on CDCN 140: Xin Ơn Bảo Vệ của Đạo Binh các Thiên Thần

CDCN 140: Xin Ơn Bảo Vệ của Đạo Binh các Thiên Thần
Lạy Cha rất dấu yêu, Thiên Chúa của muôn loài Thụ Tạo, Thiên Chúa Tối Cao, xin ban cho con Ân Sủng và Sự Bảo Vệ từ Đạo Binh các Thiên Thần của Cha.
Xin giúp con chú tâm vào Tình Yêu của Cha dành cho từng con cái của Cha, cho dù họ xúc phạm đến Cha biết dường nào.
Xin giúp con loan tin về Giao Ước Cuối Cùng của Cha để chuẩn bị nhân loại cho Cuộc Quang Lâm của Chúa Giêsu Kitô mà không hề sợ hãi trong tâm hồn.
Xin ban cho con những Đặc Sủng và những Phúc Lành để vượt qua cuộc bách hại mà Satan, lũ quỷ của hắn và những thuộc hạ của hắn gây ra cho nhân loại.
Xin đừng bao giờ để con sợ hãi những kẻ thù của Cha.
Xin ban cho con sức mạnh để yêu thương những kẻ thù nghịch con và những kẻ bách hại con nhân Danh Thiên Chúa. Amen