CDCN 62: Cầu cho những kẻ lầm lạc và những tội nhân không nơi nương tựa

      Comments Off on CDCN 62: Cầu cho những kẻ lầm lạc và những tội nhân không nơi nương tựa

CDCN 62: Cầu cho những kẻ lầm lạc và những tội nhân không nơi nương tựa
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con vì con là một kẻ tội lỗi, lầm lạc, bất lực và chìm trong bóng tối.
Con yếu đuối và thiếu can đảm để tìm kiếm Chúa.
Giờ đây xin ban cho con sức mạnh để kêu cầu Chúa và để thoát khỏi sự tối tăm trong tâm hồn con.
Lạy Chúa Giêsu, xin đem con vào trong Ánh Sáng của Chúa.
Xin tha thứ cho con.
Xin giúp con một lần nữa trở nên nguyên tuyền và dẫn con vào Tình Yêu, Bình An và sự sống vĩnh cửu của Chúa.
Con hoàn toàn tín thác vào Chúa, xin Chúa đón nhận tâm trí, thân xác và linh hồn con, vì con quy phục Lòng Thương Xót Chúa. Amen