CHẾT TÔI RỒI

      2 Comments on CHẾT TÔI RỒI

CHẾT TÔI RỒI.
Tôi oan quá,
Ai thanh minh cho tôi đây.
Nhưng Điện thoại của cô ấy đã đủ là bằng chứng đây này.
Cô gái – Anh ơi em không đi học nữa đâu.
Chàng trai – Sao thế.
Cô gái – CO MANG
Chàng trai – CO MANG HOI NAO. SAO ANH KHONG BIET
Cô gái – CO MANG TUAN TRUOC KHI CHUNG TA CUNG LAM NHUNG CHI MINH EM LA CO MANG.
Chàng trai – NHUNG ANH CO LAM GI DAU.
Cô gái – LAI CON CHOI A
Chàng trai – MOT TUAN AI MA BIET DUOC
Cô gái – O TRUONG AI HO CUNG BIET HET ROI. CO MANG EM TRUOC LOP CO MA
See Translation