Chúng ta không chỉ sống một cuộc đời

      Comments Off on Chúng ta không chỉ sống một cuộc đời

Chúng ta không chỉ sống một cuộc đời, mà sống vô vàn cuộc đời. Chúng ta sống để học, để nhận ra bản chất của cuộc sống, để nhận ra mình là ai, để quay lại với nơi ta đã được sinh ra, quay lại với ánh sáng, tình yêu và sự vẹn toàn.
Nhưng để quay trở về, ta phải trải qua khổ đau. Chừng nào ta chưa chịu học thì khổ đau vẫn cứ đến tới tấp. Trời đâu có muốn ta đau. Chỉ là ta tự làm mình đau vì ta chưa hiểu. Đau khổ là công cụ hữu hiệu để ta hạnh phúc.
Muốn hạnh phúc thì phải đối mặt với sự thật rằng ta rất khổ, và hiểu ra rằng ta khổ là do ta. Nếu chưa nhận trách nhiệm thì cứ khổ tiếp, khổ mãi. Nỗi khổ của mỗi người một khác, vì mỗi người có những bài học khác nhau để học.
Người làm ta khổ chính là bài học của ta. Học bài học của ta không phải là đấu trí với người kia để ta thắng, hay chạy trốn để nhận luôn phần thua. Ta học bài học của ta khi ta nhìn thấu người kia, cho dù họ làm gì, nói gì, thì ta vẫn có thể thấu cảm được với họ mà nhìn thấy nỗi khổ của họ, nhìn thấy cái vô minh của họ, nhìn thấy cái nghiệp của họ. Chỉ khi ta hiểu thì ta mới hết giận.
Giận là sức mạnh của bản ngã. Hiểu là sức mạnh của linh hồn.