Chương trình giáo dục của Hà Nội

Chương trình giáo dục của Hà Nội, của TP. HCM…?
Vài năm gần đây, tôi nghe nói TP. HCM có ý định xây dựng chương trình giáo dục và sách giáo khoa riêng. Có lần có người liên hệ với tôi xin một số tài liệu giáo dục nước ngoài, nói là để nghiên cứu cho mấy việc như thế. Nhưng rồi chưa thấy tiến triển gì.
Qua một số thông tin trên báo chí, tôi có cảm giác là những ý định như thế không được chào đón (?). Với chương trình giáo dục địa phương thì còn chưa biết, nhưng với sách giáo khoa địa phương thì đã có không ít người bác bỏ thẳng thừng trên báo chí.
Mặc dù vậy, tôi vẫn băn khoăn: tại sao không?
Vâng, tại sao không?
Ở link dưới đây là bài viết về hành trình của Thượng Hải trở thành nơi có nền giáo dục hàng đầu thế giới. Nếu ai tìm kiếm trên Google với các keywords tiếng Anh: “giáo dục Thượng Hải”, “chương trình giáo dục Thượng Hải”, “cải cách chương trình giáo dục Thượng Hải”, “Thượng Hải đổi mới thi cử”…, sẽ tìm được không ít thông tin, tài liệu bổ ích.
“Giáo dục Thượng Hải”, chứ không phải “giáo dục Trung Quốc”.
Vì từ thập kỷ 80, Trung Quốc bắt đầu cải cách giáo dục. Tôi tìm thấy các tài liệu so sánh giáo dục Trung Quốc với các hệ thống giáo dục Anh, Mỹ, Đức, Hà Lan… Xét về mặt cấu trúc, sự khác biệt không nhiều. Hôm qua Giáp Văn Dương nói với tôi: “Trung Quốc đã làm giáo dục, đào tạo như Tây”. Có thể không phải mọi nơi ở Trung Quốc làm giáo dục, đào tạo như Tây, nhưng ở những nơi làm tốt thì đúng là như vậy thật.
Thượng Hải là một nơi như thế.
Trong tổng thể cải cách giáo dục ở Trung Quốc, Thượng Hải được tự chủ về chương trình giáo dục, sách giáo khoa, cách thi cử. Không chỉ thành phố được tự chủ, mà mỗi trường cũng có mức độ tự chủ của trường, chứ không “đồng phục” tất cả một kiểu.
Lâu nay tôi cố tìm hiểu những gì đằng sau các thành tựu phát triển mạnh mẽ của Trung Quốc về kinh tế, khoa học, kỹ thuật, đô thị, giao thông, y tế…
Cải cách thể chế, tất nhiên rồi.
Nhưng tiếp đó có lẽ là cải cách giáo dục. Cải cách đến mức có hệ thống giáo dục đẳng cấp thế giới như giáo dục Thượng Hải.
Thế nên tôi vẫn băn khoăn: tại sao nước ta không thể cải cách giáo dục được như họ?
Tại sao cứ phải “đồng phục” chương trình giáo dục, sách giáo khoa, cách thi cử cho mọi trường học ở cả 63 tỉnh thành?
Ai không muốn được tự chủ?
Ai không muốn cho tự chủ?