Có những người bình thường

      Comments Off on Có những người bình thường

Có những người bình thường, họ đến và bạn biết nâng đỡ họ lên thành 1 nhân tài thì bạn là người xuất sắc.Con những người giỏi đến với bạn, họ bị mai một và ì ạch dậm chân tại chỗ thì chính bạn là 1 tội đồ.
Vậy nên, hãy biến mình là 1 người thuyền trưởng xuất sắc, để biết chèo lái con thuyền của mình. Để biến những điều không thể thành có thể, để biến những người bình thường thành phi thường.Hãy để nhân tài được đặt đúng chỗ.
Chỉ có học, học mọi nơi và học bất cứ lúc nào thì level mới lên cao được. Đầu tư vào kiến thức là 1 sự đầu tư tiền đẻ ra tiền.
Ps: Bạn sẽ khám phá ra bản thân mình ở một bậc cao hơn sau mỗi lần bạn vượt qua nghịch cảnh.