” Con chim mạnh mẽ là con chim k sợ cành cây gãy vì nó tin vào đôi cánh của mình”

” Con chim mạnh mẽ là con chim k sợ cành cây gãy vì nó tin vào đôi cánh của mình”. Nếu nói như vậy tôi xin làm con chim yếu đuối :)) vì tôi sợ cành cây gãy lắm…
Nên nếu là con chim tôi sẽ tìm cành lớn để đậu hay sẽ giữ gìn và yêu lấy cái cành để nó đừng gãy….