Con điên

      10 Comments on Con điên

Con điên. eo hiểu sao có người tài trợ cho nó đi làm răng sứ cơ đấy. Nổi tiếng nhờ tài ăn quỵt. xong giờ thấy lúc nào nó cũng có nhà tài trợ. Hay thật đấy.
Uh cũng từng nghĩ nó mang thai dám đẻ con ra cũng là 1 ng mẹ tốt. Nhưng đẻ ra để nó nuôi con nó thế này đây
See Translation