[Dấu hiệu bạn đã già vải]

[Dấu hiệu bạn đã già vải]
Đôi lúc bạn vô tình ngẫm lại hết những gì bạn đã trải qua, nhớ lại những nơi bạn đã đi qua, những người đã đi qua bạn… những gì đã có, những thứ đã mất. Bạn bất giác nghĩ trong đầu 2 chữ “cuộc đời”. Thì chắc chắn bạn đã già. Hoặc bạn là một bà cụ non.

5 thoughts on “[Dấu hiệu bạn đã già vải]

    1. Nguyễn Trang Ly

      Tôi thấy cô chả vải gì cả. Cô đúng là bà trẻ sống lâu năm :))

Comments are closed.