Điều chúng tôi cần là đưa trạm thu phí Cai Lậy về đúng vị trí ban đầu trong hợp đồng

Điều chúng tôi cần là đưa trạm thu phí Cai Lậy về đúng vị trí ban đầu trong hợp đồng. Còn không thì sẽ còn tiền lẻ đếm mệt nghỉ! Không đấu tranh bây giờ thì sẽ có những Cai Lậy 2-3-4…
Mấy cha bên bộ GTVT phát biểu là biết mấy cha đứng trên lập trường nào rồi, chỉ có dân là bị bóc lột thậm tệ còn câu “hài hoà lợi ích giữa cp nhà đầu và dân” nên sửa lại thành “hài hoà lợi ích bóc lột giữa cp đang bị thâm hụt ngân sách và nhà đầu tư”