Điều chúng tôi cần là đưa trạm thu phí Cai Lậy về đúng vị trí ban đầu trong hợp đồng

Điều chúng tôi cần là đưa trạm thu phí Cai Lậy về đúng vị trí ban đầu trong hợp đồng. Còn không thì sẽ còn tiền lẻ đếm mệt nghỉ! Không đấu tranh bây giờ thì sẽ có những Cai Lậy 2-3-4…
Mấy cha bên bộ GTVT phát biểu là biết mấy cha đứng trên lập trường nào rồi, chỉ có dân là bị bóc lột thậm tệ còn câu “hài hoà lợi ích giữa cp nhà đầu và dân” nên sửa lại thành “hài hoà lợi ích bóc lột giữa cp đang bị thâm hụt ngân sách và nhà đầu tư”

2 thoughts on “Điều chúng tôi cần là đưa trạm thu phí Cai Lậy về đúng vị trí ban đầu trong hợp đồng

  1. Dũng Kều

    Muốn phản ánh thì phải đề đạt chờ xem xét nhé chứ ko phải cứ thích là làm

    1. Trần Văn Duy

      Kêu gọi người dân sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật vậy trạm bot đã làm đúng luật cúa đường bot chưa thứ trưởng

Comments are closed.