Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn

      42 Comments on Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nên thực sự bạn nào có ý định làm mắt thì nên suy nghĩ thật kỹ nhé, rất nhiều bạn mình thấy mắt trước khi làm đã rất đẹp rồi, vậy mà chs các bạn đi cắt mí các thứ xong nhìn xấu hơn rất nhiều. Thậm chí có bạn cắt xong còn bị lệch mắt, mí ngắn mí dài mà toàn làm ở trung tâm uy tín hẳn hoi. Nên thực sự là làm mắt các bạn hãy suy nghĩ kỹ nha.
p/s: Đang phải làm ảnh pts một ca mắt lệch nên có cảm nghĩ tí 🙁