Giải cứu lợn: dân ngu hay chính quyền ngu

Giải cứu lợn: dân ngu hay chính quyền ngu ??
Lần này, câu trả lời sorry, chính quyền ngu.
Như tôi đã trình bày với anh chị, 1 con vượn mõm vẩu răng vàng, 1 ngày cắn đc 03 lạng thịt, ngoài ra chúng bú cơm, rau, diệu vv và 1 bát cứt dĩ nhiên.
Khi chúng đổ vào lợn và thịt lợn lòng lợn móng giò tiết canh sụn băm trải lên vài lát gan lợn mỏng rắc ít lạc rang vắt tý chanh bỏ cành húng chó, và chúng hốc lấy hốc để….. lợn .. lợn và lợn..
Giải cứu lợn thì đương nhiên dạ dày đéo đựng đc thứ khác, chỗ đéo đâu mà chứa ơ kìa ..
Lúc này, phản ứng dây chuyền sẽ xuất hiện, cứu đc lợn thì gà ế, rồi cá ế, rồi bò trâu ế … cứ đi cứu nhau, thì tất cả nông dân sẽ chìm xuồng cùng nhau.
Kết luận, chính quyền ngu, giải cứu con cặc, kệ mẹ chúng nó cầm sổ đỏ sổ hồng, lớn rồi, cần tự làm tự chịu, khi lãi thì lao vào thì ế ráng chịu đi, đéo ai kê dao vào cổ bắt bà con nuôi. giờ khóc thì quá muộn.
Gà đã bắt đầu ế, đó là hệ quả của cứu lợn, rồi tiếp đến sẽ là con gì ế ????
Chính quyền đừng ngu để xảy ra hiệu ưng dây chuyền như đô mi nô là chết hết đó.
Hãy để kệ mẹ lũ lợn và chủ của chúng chết 1 mình, đó là thông điệp của liệt dương lão phật gia lừng danh.