Hà nội 36 phố phường

      20 Comments on Hà nội 36 phố phường

Hà nội 36 phố phường
Hàng mật hàng đường hàng muối trắng tinh,
Hà nội ngày xưa rất thanh lịch , Hà nội ngày nay rất hãi hùng , đối với những du khách k nói giọng Bắc thì sẽ bị chém đẹp , từ chết đến bị thương ; bạn mình đi Hà Nội , đến phố hàng hòm , bạn nghĩ là bán quan tài nên k dám vào , trời ạ , hòm ở Bắc là cái rương , đúng là , thấy quan tài nên đổ lệ , ấy vậy mà ngày xưa ông bà mình chuẩn bị cho cõi đi về nên nhà nào cũng để sẵn cái hòm trong nhà , mùa hè nóng vào nằm rất mát , đúng là trải nghiệm thú vị .