Hâm dở nửa buổi đói ko chịu đc xuống bếp:

Hâm dở nửa buổi đói ko chịu đc xuống bếp:
Mình: Mẹ ơi con đói quá mẹ sắp gì con ăn nhanh lên không con chết đói cho coi.
Mẹ: ngồi đi mẹ lấy cơm với móng giò hầm cho ăn.
Mình: Nhanh lên con đói lắm rồi.
Mẹ: ừh đây xong rồi ăn đi.
Minh: lấy nước cho con đi ăn khát nước lắm.
Mẹ: ừh mẹ đi lấy giờ đây
P/s: mình chỉ muốn ở nhà thôi. Mẹ chăm lắm luôn ý
Cảm thấy hạnh phúc khi có mẹ lắm đc làm nũng đc cưng chiều.
See Translation