Hiểu chăng em

      Comments Off on Hiểu chăng em

Hiểu chăng em.
Bao niềm thương anh gởi về em đó
Gió mây ngàn nhung nhớ lắm đậm sâu
Người đã xa trong tay nên hụt hẫng
Nên ngậm ngùi thương nhớ bóng hình ai
Anh vẫn nhớ gởi tặng em bông hồng
Ép vào vở khi em vừa tan lớp
Tình vụng dại của một thời niên thiếu
Có ai ngờ đeo đẳng mãi bên anh
Bao năm rồi anh làm thân viễn xứ
Bao ước mơ cũng chôn chặt đáy lòng
Chỉ tình em anh mãi hoài nhung nhớ
Hiểu chăng em, người em gái dấu yêu
Phi Vũ