Mình cảm thấy

      2 Comments on Mình cảm thấy

Mình cảm thấy, việc gì xảy ra cũng có lý do của nó cả. Nếu thật sự là Cậu muốn, thì mình làm. Đơn giản vậy thôi!
Cảm ơn tất cả mọi người vẫn nhớ. Người đi cũng đã đi rồi, chúng ta chỉ nhớ như nhớ về một người bạn thân, chứ cũng chẳng nên buồn tiếc hoài…
See Translation

2 thoughts on “Mình cảm thấy

  1. Thiên Đỗ

    “Cuộc sống này ngắn lắm
    Hãy làm những gì cho mình và cho người thân khi còn có thể”

Comments are closed.