Nắng như này nhưng bạn bé vẫn phải lên đường nhập ngũ

Nắng như này nhưng bạn bé vẫn phải lên đường nhập ngũ , rèn luyện trong môi trường quân đội những một tháng , lần đầu bạn đi xa nhà nhưng mẹ tin bạn ấy sẽ ổn vì đơn giản bạn ấy đã nhớn rồi , hẹn gặp lại nhau sau một tháng với nhiều dự định của chúng ta con gái nhé ♥♥