12 Comments on Nè

Nè, mấy chuyện m up trên fb mình toàn là truyện MÌNH VIẾT – đây TÁC GIẢ đây nhé. Đây ko up lên thì lấy đâu ra mà đọc sao cứ hỏi kiểu “Tr ở đâu vậy lên gg search ko ra…” với cả kêu là Ai có phần trước vậy?
Có phải tr sưu tầm đâu đây mấy năm viết tr ol rồi nè