Ngày 14 lên chùa

      33 Comments on Ngày 14 lên chùa

Ngày 14 lên chùa, viếng bạn, nghe kinh.
Chuẩn bị về thì sư cô nói phía sau chùa, theo các bậc tam cấp đi khoảng 200m là lên đài Quan Âm, thanh tịnh, yên ả lắm. Nghĩ 200m không căng thẳng lắm, mà trong lòng cũng muốn viếng tượng ngài nên mới rẽ lên con đường dốc.
Hỏi người khách đang xuống đường còn xa không vì chân bắt đầu ê và tim bắt đầu đập nhanh, chị cười bảo đừng hỏi xa gần, cứ tịnh tâm mà đi thì tới thôi.
Ờ thì nếu xác định việc mình làm là đúng thì cứ tới, lăn tăn chi cho bận lòng hén. Chỉ sợ sức già chịu không nổi thôi, mà già thiệt, cái dốc này một vài năm trước đâu là cái đinh gì.
See Translation