Nghe đã thấy chán khi lợi ích Quốc Gia không chỉ còn là đe dọa mà là trực tiếp xâm phạm uy hiếp chiếm giữ biển đảo chúng ta điều mà ai cũng hiểu sẽ đời đời

Nghe đã thấy chán khi lợi ích Quốc Gia không chỉ còn là đe dọa mà là trực tiếp xâm phạm uy hiếp chiếm giữ biển đảo chúng ta điều mà ai cũng hiểu sẽ đời đời, kiếp kiếp trở thành chuyện lịch sử, chuyện đã qua… Biết rằng hạn chế xung đột để hạn chế thương vong và thiệt hại kinh tế cho hôm nay, nhưng mai sau ta sẽ thiệt gấp bội phần, nhất là tinh thần bất khuất mà ta vẫn từng tự hào…sẽ tổn thương không gì lấy lại được. Khi có kẻ ngang nhiên xâm phạm bờ cõi quê hương ta. Mang vũ khí xông vào nhà ta vô cớ…. Cho dù giờ đây chúng ta có chức có địa vị và giầu có cũng sẽ không tồn tại được lâu …