Nhìn nụ cười trẻ thơ của con mà thấy giận chinh ban than minh

Nhìn nụ cười trẻ thơ của con mà thấy giận chinh ban than minh. Sống sao để cho tuổi thơ của con là một màu hồng.. lúc nào cũng tiếng cười giòn giã như vậy
Nếu cảm thấy có nhưng điều ở ngoài quan trong hơn là tiếng cười của gia đình thì nên từ bỏ cho rồi
#thứ2.. ngày nào cũng như ngày cuối tuần. Làm thì k biet nhiu k? Nhưng tiệc thì lúc nao cũng có
Nhiều lúc muôn làm thiên thần cũng k làm dc .. hỏi sao phụ nữ lắm ng từ hiền dịu cũng biến thành phù thuỷ