Ông Nguyễn Xuân Anh có phần bị oan

      46 Comments on Ông Nguyễn Xuân Anh có phần bị oan

Ông Nguyễn Xuân Anh có phần bị oan?
Trong các sai phạm được nêu của ông NXA, bí thư Đà Nẵng, có sai phạm về bằng cấp. Một loại báo giật tít bằng thạc sỹ, tiến sỹ chính quy của ông của một trường Đại học ở Mỹ cấp là không hợp pháp, bất hợp pháp. Thực ra là giật tít sai và “ác” với cựu đồng nghiệp, vì những bằng đó được công nhận ở Mỹ, nhưng Bộ Giáo dục và đào tạo Việt nam chưa công nhận. Thế thôi.
Theo tôi, ông Anh có phần oan trong kết luận sai phạm này. Thực tế vốn tiếng Anh và bằng cấp của ông xịn hơn đa số các đồng cấp của ông trong TW Đảng, đặc biệt các vị tiến sỹ từ các lò ấp tiến sỹ nhan nhản ở Việt nam!
http://tuoitre.vn/ong-nguyen-xuan-anh-xai-bang-khong-hop-ph…