Sáng nay chồng chở đi ăn sáng uống cafe

      2 Comments on Sáng nay chồng chở đi ăn sáng uống cafe

Sáng nay chồng chở đi ăn sáng uống cafe.
Từ ngoài quán có 1 chân dài bước vào mặc đồ sexy lắm đeo mắc kính đen đồ.
Mặt xinh cực kỳ…….chỉ có mỗi tội tóc xù như cái Đống rơm…..
Bã ngồi xuống bàn và bắt đầu lấy cái lược răng thưa ra hì hục chải mặc kệ anh bồi bàn hỏi dùng gì.
Chải sao gãy mẹ cái lược….
Thiết nghĩ sao MOCHA có Ủ TÓC BƠ ĐÀO làm mượt tóc như vậy k mua sài để đầu tóc chi mà khổ dữ vại.
Người xưa có câu : ” cái răng cái tóc là góc con người”, đây răng đẹp rồi mà tóc nhìn muốn mửa luôn.
Con gái con lứa có cái đầu tóc k mà k lo, đi đến chỗ đông người phải đẹp để tự tin.
Như k vì cái đầu tóc rối bu rối beng ngồi chải muốn thục họng mà quên ăn quên uống.
Giá 1 hộp Ủ TÓC MOCHA có 320k Sài chắc cả hơn tháng mà tiếc tiền k mua để giờ khổ vậy đó……đúng là phụ nữ.