Thứ 5 /13/7 ” BẾP CHÁO YÊU THƯƠNG ” có phát 320 xuất cháo thịt lạc bí đỏ cho các bệnh nhân đang điều trị tại Tâm Thần Vĩnh Bảo và 50 xuất cho các Cụ Lão Thành Cách Mạng điều trị tại bệnh viện Y Học Cổ Truyền

Thứ 5 /13/7 ” BẾP CHÁO YÊU THƯƠNG ” có phát 320 xuất cháo thịt lạc bí đỏ cho các bệnh nhân đang điều trị tại Tâm Thần Vĩnh Bảo và 50 xuất cho các Cụ Lão Thành Cách Mạng điều trị tại bệnh viện Y Học Cổ Truyền .
Lịch nấu cụ thể như sau : 2 giờ đem chuẩn bị đồ nấu 8 giờ sáng chuẩn bị chuyển cháo sang viện phát
Địa chỉ bếp cháo : 12/35 ngõ 160 đường 208 An Đồng – An Dương – Hải Phòng
Mọi liên lạc :
Nhóm trưởng : 0904180669 Hà
Các thành viên trong nhóm sáng thứ 5 đến sớm để chuyển cháo hộ em và nhớ vận áo nhóm nhé
See Translation