THƯ GIÃN Quốc Khánh :

      8 Comments on THƯ GIÃN Quốc Khánh :

THƯ GIÃN Quốc Khánh :
Quốc Khánh không bắn pháo hoa
Trung Hoa bắn giúp pháo HOA dùm mình
Từ Đà Nẳng có thể nhìn
Tàu chiến Họa tiển bạn Vàng vây quanh
— Nên nhớ Pháp và Mỹ bước vào VN bằng cửa Đà Nẳng , nay HÁNg muốn gì