Tình hình là 2

      54 Comments on Tình hình là 2

Tình hình là 2 – 9 nhà em lại về quê Ninh Giang – Hải Dương.
Có bác nào muốn ăn bánh gai, hoặc mua thắp hương rằm thì ới em nhé.
Quê em làm 2 loại: loại 5k/ cái và 7k / cái.
Hàng đặt, làm trong ngày nên đảm bảo yên tâm ah.