Trang cá nhân #bách chưa full bạn

Trang cá nhân #bách chưa full bạn…
Nhưng nick cũng lập từ 2011 có nhiều bạn bè lâu ngày cũng k tương tác…
Mai sử dụng phần mềm xoá những bạn bè lâu ngày k tương tác like vs comment
lên nhỡ bác nào lâu ngày rồi k like vs comment mà bị xoá nhầm thông cảm nhé