vien uong giai doc Mật

      Comments Off on vien uong giai doc Mật

vien uong giai doc Mật .gan và tiêu hóa viên nang 400 mg Atisô, 60 St
Sự gia tăng mật khỏe mạnh và tiêu hóa viên nang 400 mg với atisô chứa hoạt chất tập trung của atisô. Họ kích thích sự hoạt động gan và túi mật và cho phép quá trình tiêu hóa chất béo. Đặc biệt là mật emulsifies các chất béo khó tiêu hóa thức ăn, và phá vỡ chúng xuống thành những giọt dễ tiêu hóa. Các thành phần của atisô tăng việc sản xuất mật và thúc đẩy phong trào tiêu hóa. Vì vậy, họ có một tác động tích cực đến quá trình tiêu hóa chất béo và cholesterol và do đó ngăn ngừa các vấn đề tiêu hóa và đầy hơi khó chịu.